Đại sứ thương hiệu của Nha khoa Kim sẽ là ai?

Đại sứ thương hiệu của Nha khoa Kim sẽ là ai? Trong năm 2019, Minh Tú sẽ đưa hình ảnh và thương hiệu Nha khoa Kim. Quảng bá rộng rãi đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Minh Tú là một trong những người đẹp khẳng định dấu ấn của mình. Với nét đẹp […]